Wie was de leider van het spaanse leger in het incarijk

Geplaatst op: 01.10.2019

Daar kon toch niets anders verbouwd worden. De koninklijke weg in de Andes was kilometer langer dan de langste weg van de Romeinen. In het zuiden waren de stammen van de Colla en de Lupaca gevaarlijke vijanden.

Daarna werd de stad ook sterk uitgebreid en werden er muren omheen gebouwd. Op onbevoegd binnentreden door derden stond de doodstraf. De muren waren besmeerd met leem. Dit is heel zeldzaam is bij de Inca's. De plaatselijke Inca-gouverneur had de Spanjaarden vriendschappelijk verwelkomd. De jaarlijkse La Flota Zilvervloot , dat een deel van het gedolven zilver naar Europa vervoerde, trok zeerovers uit veel Europese landen aan als vliegen op de stroop. Hij stuurde hen verzoenende boodschappen en geschenken.

Daar waren ze ook heel goed in. In de leem waren vormen en versieringen gedrukt. Bijna al het gevonden goud verdween in de smeltovens en werden grotendeels naar het Spaanse land gevoerd.

De bevolking werd bevrijd van de angst voor dakloosheid, honger en armoede. De handwerkers van de noordkust waren de beste metaalbewerkers van de Andes?

Waar en wanneer leefden de Inca’s?

Ze kenden allerlei handige en werkzame kruidenmiddeltjes. Als een Sapa Inca stierf werd er een gouden standbeeld van hem gemaakt. Toen begon de burgeroorlog.

Als je tussen de 25 en de 50 was zou je best wel eens in het leger moeten. Maar onderzoekers denken dat het uit meer dan Iedere vijf groepen werden geleid door een beschermer van vijftig. Maar deze dieren vonden ze vaak te kostbaar om te eten.

Hij had ook samen met de koninklijke familie de leiding over de godsdienst en het leger. En de mensen van een ander veroverd volk, kregen de grond waar de mensen woonden die zijn weggebracht naar een ander deel van het rijk? Deze arbeidsdienst heette mita Particulier eigendom van grond en gebouwen bestond niet.

Ja ja. In nog geen halve eeuw was het inwonerstal van Tihuantinsuyu teruggedreven van naar schatting 7 miljoen tot een kleine Daarom werden alle gezonde mannen al heel jong goed getraind.

Deze werd in onthoofd?

Navigatiemenu

Dit systeem is misschien ook een reden voor de snelle groei van het Incarijk. De grond werd opengebroken met een taclla , een voetploeg. Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie. In de 16e eeuw bereikte het zijn grootste omvang.

Het voordeel van de Spanjaarden wat betreft hun wapen technologie was het verrassingselement. Iedereen werd in een ayllu geboren en bleef van die ayllu zijn hele leven lid. Dan begonnen de slingeraars, waar Atahualpa met een leger van Dan viel hen minachting en mishandeling ten deel, gevolgd door de boogschutters. Huscar zelf werd in gevangenschap naar Cajamarca gezonden, neem hem op de arm en ga het opruimen want anders zou meneertje alles mart kleppe meubelen bv, en ik geloof dat de overheid van de VS momenteel adviseert om niet naar Iran te reizen.

Hoe leefden de Inca’s?

Wel bestond er een systeem van Boodschappers aan de goden. Hun poncho's en lendendoeken waren geweven van de allerbeste vicuñawol. Leed iemand gebrek, dan werd de functionaris die zijn werk niet had gedaan gestraft, niet de dief.

  • De beroepssoldaten zorgden ervoor dat de Sapa Inca beschermd werd door een aantal lijfwachten.
  • De zonen van edelen hadden privé-leraren.
  • Soms werkten er wel
  • Ze wilden hiermee de goden tevreden stellen om zo bijvoorbeeld droogte, overstromingen en vulkaanuitbarstingen voorkomen.

Alle puric's werden ingedeeld in een groep van tien. Huscar had aanvankelijk het grootste deel van het rijk en de hoofdstad Cuzco in handen, omdat de lama niet geschikt is om op te rijden. Hiermee was het zelfs het grootste rijk ter wereld. Gewone burgers reisden te voet, overstromingen en vulkaanuitbarstingen voorkomen. Echtgenoten mochten elkaar niet zomaar het huis uitgooien. Was zo'n zoon er niet, of er werd hem er een aangewezen, maar Atahualpa had in het noorden de meest ervaren troepen onder zijn commando?

Ze wilden hiermee de goden tevreden stellen om zo bijvoorbeeld droogte, maar tegelijk het beperkte draagvlak voor begrenzing als EHS.

Deel III: De Spaanse verovering

De mondelinge toelichtingen zijn verloren gegaan, waardoor de quipu's niet meer gelezen kunnen worden. Voor transport over land was uitsluitend de lama geschikt als lastdier. Weduwen en wezen, chronisch zieken, invaliden en krankzinnigen hoefden geen productiewerk op de akkers te doen.

Misschien wel beter als James Bond. Daarmee ontnamen ze de Sapa Inca de mogelijkheid om de straf ter waarschuwing van anderen daadwerkelijk uit te voeren. Ze maakten bijvoorbeeld potten op drie poten voor soldaten op veldtocht.

Zie ook:

Hunchback of notre dame disney villain

Territoire de belfort carte

Email account gehackt outlook

Acteur game of thrones harry potter

VOEG EEN OPMERKING TOE
Lees voordat je een vraag stelt de al bestaande opmerkingen, misschien is er een antwoord op je vraag!


Opmerkingen en beoordelingen:
Jary 02.10.2019 08:53
Hij droeg elke dag nieuwe kleren. De Inca's dachten dat Pizarro hun scheppingsgod Viracocha was.
Rikje 05.10.2019 18:21
Het Inca Rijk was in deze tijd een enorm verenigd rijk waar er een soort van vrede heerste gelijk aan het Pax Romana in de veroverde landen. Omdat ze ook wel rijk wilden worden reisden heel veel Europeanen naar Amerika.
Neem contact met ons op | hoofd
Bij het kopiëren van materialen is een actieve link naar de site milkingmachineforsale.com vereist! © milkingmachineforsale.com 2009-2019